Kompetanse, effektivitet og tilgjengelighet

Om Galant Inkasso

PB 135 Skøyen, 0212 Oslo

Galant Inkasso – en avdeling i Solvencia AS er et lite norskeid inkassobyrå som ble etablert i 1995 av to grundere med lang fartstid i bransjen. Siden starten har grunntanken vært å kunne gi våre kunder følelsen av å være vår eneste kunde, samtidig som vi løser saken med debitor på en galant måte. Dette er også grunnen til at vi gjennom en årrekke har hatt blant de beste løsningsgradene i bransjen.

Inkasso handler om å finne den beste løsningen for debitor, slik at utestående fordringer til våre kunder blir tilbakebetalt. Våre medarbeidere har ansvar og fullmakt til å løse saker på en optimal måte.

Vi setter høye krav til oss selv for å innfri våre kunders forventninger. Får ikke du pengene dine, tjener heller ikke vi noen! Ta gjerne kontakt i dag for en uforpliktende prat! Vår epostadresse er firma@galant-inkasso.no.

Kompetanse

Effektivitet

Tilgjengelighet

Har du mottatt krav?

Har du mottatt brev eller faktura fra Galant inkasso? Da er du registrert som skyldner hos en av våre oppdragsgivere. Saken ligger til inkasso fordi fakturaen du har mottatt, ikke er betalt innen forfallsdatoen. Kontakt oss på:

Tlf: 22 82 11 80

PB 135 Skøyen, 0212 Oslo
Mandag-onsdag: 08.00-16.00
Torsdag: 08.00-18.00
Fredag: 08.00-14.00

firma@galant-inkasso.no

Fungerer ikke ditt KID-nummer?
I enkelte KID-nummere vil det være en
bindestrek (-). Denne må også påføres
for at KID-nummeret skal fungere.

Linker

Inkassoloven
Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav

Inkassoklagenemnda
Klagenemnd for inkassosaker mot forbrukere.

Brønnøysundregisteret
Register og datakilde

Konkursbo.net
Opplysningstjeneste ved konkurser

Purehelp.no
Nøkkelopplysninger om registrerte selskaper

Norske Inkassobyråers Forening
Interesseorganisasjon for inkassobransjen